Kamratförbundet i Skären r.f.

Styrelsen 2018

Ordförande: Fredrika Sihvonen
(fredrika.sihvonen@gmail.com / 0400 805 273)
 
Vice ordförande: Tony Karlsson
Sekreterare: Alex Sihvonen
Kassör: Joel Nyman
 
Styrelsemedlemmar:
 
  Johanna Heino (2017-2018)
  Marcus Henriksson (2017-2018)
  Tony Karlsson (2017-2018)
  Jens Lundström (2018-2019)
  Joel Nyman (2018-2019)
  Alex Sihvonen (2018-2019)
 
Ansvarsområden:
 
Filmkvällsansvarig Alex Sihvonen
Medlemsregisteransvarig Tony Karlsson
 
Verksamhetsgranskare:
 
Ordinarie John Bergman
Suppleant Lotta Dammert