Kamratförbundet i Skären r.f.

Styrelsen 2017

Ordförande: Fredrika Sihvonen
(fredrika.sihvonen@gmail.com / 0400 805 273)
 
Vice ordförande: Joel Nyman
Sekreterare: Tony Karlsson
Kassör: Joel Nyman
 
Styrelsemedlemmar:
 
  Christoffer Andersson (2016-2017)
  Johanna Heino (2017-2018)
  Marcus Henriksson (2017-2018)
  Tony Karlsson (2017-2018)
  Jens Lundström (2016-2017)
  Joel Nyman (2016-2017)
  Alex Sihvonen (2016-2017)
 
Ansvarsområden:
 
Bioprojektansvarig Alex Sihvonen
Medlemsregisteransvarig Tony Karlsson
 
Verksamhetsgranskare:
 
Ordinarie John Bergman
Suppleant Lotta Dammert