Center Align image in bootstrap

Kontakt


Föreningen har ett dejourssystem, där dejoursrollen cirkulerar inom föreningens styrelse. Dejouren handhar bokningsärenden och svarar i mån av möjlighet på frågor gällande föreningens egen verksamhet. Dejouren nås via telefon på 0458563700.

I övriga ärenden nås styrelsens ordförande eller vice ordförande per epost på info@bergvalla.fi

Gilla också gärna vår Facebook-sida!