Kamratförbundet i Skären r.f.

Kontakt

Föreningen har ett dejourssystem, där dejoursrollen cirkulerar inom föreningens styrelse. Dejouren handhar bokningsärenden och svarar i mån av möjlighet på frågor gällande föreningens egen verksamhet. Dejouren nås på telefonnummer 045 856 3700 (främst kvällstid).

I bokningsärenden, kontakta i första hand föreningens dejour. I övriga ärenden nås styrelsens ordförande eller vice ordförande per epost eller telefon. Kontaktuppgifterna finns på styrelsesidan.

Föreningens styrelse går även att nå per epost på adressen info@bergvalla.fi. Epost till den här adressen går till föreningens ordförande, som besvarar mailen själv eller vidarebefordrar dem till rätt person.

Kontaktuppgifter till enskilda styrelsemedlemmar och ansvarspersoner finns på styrelsesidan.

Gilla också gärna vår Facebook-sida!