Center Align image in bootstrap

Vill du bli medlem?


Kamratförbundet i Skären r.f. grundades år 1906, och har år 2021 således verkat i 114 år. Föreningen har idag drygt 400 medlemmar och vi blir gärna ännu fler.


Medlemsavgift för 2021:
Vuxna
8 €
Barn 7-14 år
3 €
Barn 0-6 år
0 €

För att bli registrerad som medlem i föreningen, meddela per epost till info@bergvalla.fi ert namn, födelseår, er postadress samt egen epostadress (så att vi kan skicka er medlemsinfo i elektronisk form) *. Medlemsavgiften betalas till följande bankkonto:

IBAN: FI72 6601 0003 9685 83
SWIFT/BIC: AABAFI22 (Ålandsbanken Abp)

Som meddelande för betalningen, skriv "MEDLEMSAVGIFT 2021" samt ert namn, så att vi vet vems medlemsavgift betalningen avser.


Bergvalla har under en lång tid varit en naturlig samlingsplats för traktens folk, och vi hoppas att det så ska förbli även för kommande generationer.


(*) Om ni inte har tillgång till epost kan uppgifterna istället skickas per SMS till föreningens dejour. Medlemmar som inte har meddelat någon epostadress får föreningens medlemsbrev en gång per år per vanlig post.