Center Align image in bootstrap

Vill du bli medlem?


Kamratförbundet i Skären r.f. är en ungdomsförening som verkat i Pargas ända sedan år 1906. Du får gärna bli medlem och stöda vår verksamhet!


Medlemsavgift för 2024:
Vuxna 29+ år
10 €
Ungdomar 15-28 år
5 €
Barn 0-14 år
0 €

För att ansöka om medlemskap i föreningen, fyll i blanketten direkt! Samtidigt kan du även ge oss lov att skicka dig info om vår kommande verksamhet per e-post.