Center Align image in bootstrap

Föreningens vårmöte 21.3.2022 kl. 18.30


Kamratförbundet i Skären r.f.:s medlemmar sammankallas härmed till föreningens stadgeenliga vårmöte måndagen 21.3 kl 18.30 i Bergvalla. I Bergvalla finns det gott om utrymme så det går att hålla tillräckligt avstånd till varandra. Vi följer aktuella rekommendationer för att hindra smittspridning och rekommenderar användning av ansiktsmask. Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

Det finns även möjlighet att delta i mötet på distans om man vill. Vi önskar då att du meddelar oss om detta senast dagen före så skickar vi en länk till mötet.

Välkomna!