Kamratförbundet i Skären r.f.

Aktuellt

Föreningens vårmöte 08.03.2018 kl. 19:00

Kamratförbundet i Skären r.f.:s medlemmar sammankallas härmed till föreningens stadgeenliga vårmöte, som hålls i Bergvalla (Bergvallavägen 34, 21600 PARGAS) torsdagen den 08.03.2018 kl. 19:00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Kom på vårmötet om du är intresserad av att få veta mera om våra filmkvällar eller övrig verksamhet. Vårmötet är också en bra möjlighet för dig som vill vara med och påverka vår verksamhet. Föreningen bjuder förstås på kaffe och tilltugg.

Välkomna!