Kamratförbundet i Skären r.f.

Aktuellt


Kallelse till vårmöte 31.3.2016 kl. 19:00

Kamratförbundet i Skären r.f.:s medlemmar sammankallas härmed till föreningens stadgeenliga vårmöte, som hålls i Bergvalla (Bergvallavägen 34, 21600 PARGAS) torsdagen den 31.3.2016 kl. 19:00. Se mötets föredragningslista i PDF-format.

I år fyller KfiS hela 110 år, vilket vi kommer att uppmärksamma med en jubileumsfest på hösten (trots att jubileet egentligen infaller i april). Kom gärna på vårmötet för att diskutera verksamheten eller höra planerna för det redan påbörjade jubileumsåret. Föreningen bjuder förstås på kaffe med tilltugg.

Välkomna med!