Kamratförbundet i Skären r.f.

Aktuellt

Vårmöte 26.3.2019 kl. 18:00

Kamratförbundet i Skären r.f.:s medlemmar sammankallas härmed till föreningens stadgeenliga vårmöte, som hålls i Bergvalla (Bergvallavägen 34, 21600 PARGAS) tisdagen den 26.3.2019 kl. 18:00. Bifogat hittar du mötets föredragningslista i PDF-format. Vi bjuder på kaffe med tilltugg i samarbete med Pargas Gaming Community, som håller sitt vårmöte i Bergvalla senare samma kväll.

Flera filmkvällar på kommande under våren. Håll utkik på föreningens Facebook-sida. Mer info inom kort.

Välkomma!