Center Align image in bootstrap

Föreningens vårmöte 28.03.2020 kl. 14:00


Kamratförbundet i Skären r.f.:s medlemmar sammankallas härmed till föreningens stadgeenliga vårmöte lördagen 28.3 kl 14. På grund av rådande omständigheter hålls vårmötet i år på distans via Google Hangouts Meet. Utdrag ur föreningens stadgar: "Då styrelsen eller föreningens möte så beslutar är deltagande i föreningens möte också möjligt på distans genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel. Om sådan möjlighet ska nämnas i möteskallelsen.".

Alla medlemmar har fått epost med en länk till mötet. Vi hjälper vid behov med frågor om hur man deltar och dylikt.

Välkomna!